Kluziště

 
Za podpory Městské části Praha 8 jsme pro vás připravili veřejné kluziště. Přijďte si zabruslit dokud ještě mrzne.
 
Kde: ulice Katovická, Praha 8 - Bohnice
 
 
PROVOZNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ

1. Činnost na kluzišti je neorganizovaná a všechny osoby se zde vždy pohybují na vlastní nebezpečí.
2. Vstup na kluziště je zdarma.
3. Provoz kluziště je od 9:00 do 20:00.
4. Pohyb na kluzišti je možný pouze s bruslemi, výjimkou je dětský doprovod. Děti ve věku do 14 let musí mít přilbu a rukavice a mohou na kluziště vstupovat pouze v doprovodu rodičů nebo jiného odpovědného zástupce staršího 18ti let.
5. V areálu kluziště a blízkém okolí je zakázáno kouření, konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných či návykových látek.
6. Povinnosti všech návštěvníků kluziště jsou:
• dodržovat pořádek a čistotu,
• chovat se ohleduplně tak, aby nezpůsobili svým chováním sobě ani nikomu ve svém okolí úraz.
7. Při porušení provozního řádu budou dané osoby z kluziště vyloučeny.
8. Pokud návštěvník zjistí závadu, která ohrožuje bezpečnost nebo by bránila či jinak omezovala provozu kluziště, nahlásí toto provozovateli na tel.: 607 679 368.
9. Na provoz kluziště a dodržování tohoto provozního řádu dohlíží správci areálu.
10. Důležitá telefonní čísla:
• Hasiči 150
• Rychlá záchranná služba 155
• Policie 158


V Praze 20. ledna 2019