Podpořte nás

Rádi přivítáme jakoukoliv formu podpory:

 • hračky či hry (hračky pro děti v dobrém stavu)

 • kancelářské potřeby (papíry, obálky, průhledné desky, tonery do tiskárny apod.)

 • výtvarné potřeby (bílé i barevné papíry, lepidla, pastelky, vodovky,  štětce, apod.)

 • dětské odměny a ceny: drobné hračky, sladkosti či jiné věci (i reklamní), které bychom mohli využít jako odměny při námi pořádaných soutěžích a hrách pro děti

 • drobné občerstvení či hygienické potřeby (čaj, káva, sirupy, balená voda, papírové ubrousky či kapesníčky, jednorázové kelímky či talířky apod.)

 • darování či slevu na Vámi poskytované služby či produkty

V rámci sponzorské spolupráce nabízíme:

 • umístění Vašeho loga či jiné reklamy v našich prostorách

 • propagaci Vaší firmy na našich jednorázových akcích

 • umístění Vašeho loga či banneru na našich webových stránkách

Možnosti a podmínky odpočtu z Vašich daní:

 • Dar Vám může při splnění určitých podmínek snížit Váš daňový základ.

 • Na Váš dar (finanční i věcný) Vám vystavíme darovací smlouvu, na základě které můžete dar zohlednit ve svých daních.

 • Uvedeme Vás také v seznamu dárců na webových stránkách, v našem mateřském centru a ve výroční zprávě (pokud si to nebudete přát jinak).

 • Dárce – fyzická osoba  - může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 2000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

 • Dárce – právnická osoba - má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 5000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

 • Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku.

 • Sponzorský příspěvek je, na rozdíl od darování, založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby.

 • Dárce na rozdíl od sponzora dává neziskové organizaci najevo, že podporuje její činnost bez ohledu na další možné výhody pro firmu.