O nás

Mateřské centrum Čmelda nabízí rodičům a jejich dětem příjemné zázemí v podobě herničky, dále kroužky, semináře a jednorázové akce pro celou rodinu.

Mateřské centrum Čmelda vzniklo v roce 2014. 

Do září 2015 bylo naším zřizovatelem Občanské sdružení pro děti a mládež "D.O.S.". Pak se centrum osamostatnilo a vznikl nový spolek Mateřské centrum Čmelda, z.s.

Mateřské centrum Čmelda nabízí rodičům příjemné a přátelské místo pro setkávání, navázání nových přátelství i vzájemnou sociální výpomoc. Děti zde najdou herničku množstvím hraček i didaktických pomůcek.

Mateřské centrum Čmelda svými službami posiluje vztahy v rodině, podporuje její stabilitu, reaguje na potřebu rodičů v oblasti trávení volného času a vzdělávání a překonávání sociální izolace rodičů na rodičovské dovolené.