Odpolední Bzuk

Termín: úterý a čtvrtek

13:00 - 13:15 příchod dětí
13:30 - 16:45 program
16:45 - 17:00 odchod dětí

Věk: 2 - 5 let

Cena:

  • předplacené vstupné 2 200,- Kč / 10 vstupů (popř. 1 100,- Kč / 5 vstupů)
  • 220,- Kč jednorázové vstupné

Pravidelný program:

  • odpočinek na lehátkách - čtení pohádky, spánek, klidná hra
  • ucelené tématické celky - básnička / písnička / výrobek / vzorové pomůcky k tématu
  • pohybové aktivity - tanečky, cvičení s pomůckami (balanční míče, obruče, tunely, ...), procvičování jemné a hrubé motoriky (překážková dráha, cviky na ploché nohy, navlékání, hry s víčky, kolíčky, ...)
  • rukodělné a výtvarné aktivity - práce s barvami, různým materiálem, práce s nůžkami, trhání, muchlání, ...
  • hudební aktivity - rytmika (hudební nástroje, rachtačky, zpívání, tleskání, ...)
  • cca v 14:30 svačina
  • vycházka do okolí mateřského centra / pohyt na hřišti
  • volná hra

Příležitostné akce - vánoční posezení, besídka pro maminky, karneval, výlet do botanické zahrady, ...

S sebou: svačinu, pití, přezuvky, náhradní oblečení, malý ručník

Kapacita:  max. 6 dětí = možnost individuální přístupu k dítěti

Program zajišťují kvalifikovaní pedagogové.

 

Odpolední Bzuk